Hjemmeside

Løsninger for en bærekraftig fremtid™

Bærekraftig utvikling:

Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling, rapporten Vår felles framtid (1987)